Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Apie žurnalą

„Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus leidžiamas filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas. Žurnale „Athena: filosofijos studijos“ skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalas Athena: Filosofijos studijos įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes:

 

Recenzavimas. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Rėmėjai. 2019–2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendinant Lituanistikos 2016–2024 m. programos sklaidos projektą (projekto sutarties nr. S-LIP-19-17).