Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Apie žurnalą

„Athena: filosofijos studijos“ yra filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas.

Žurnalo tematika. Žurnale „Athena: filosofijos studijos“ skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

Kalbos. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

Recenzavimas. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL (Central and Eastern European Online Library, https://www.ceeol.com/ ) (2006); EBSCO Publishing, Humanities International Index (https://www.ebsco.com/ ) (2006); The Philosopher’s Index (https://philindex.org/ ) (2006).

Atviroji prieiga. Athena: Filosofijos studijos yra atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija  (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).

Rėmėjai. 2019–2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendinant Lituanistikos 2016–2024 m. programos sklaidos projektą (projekto sutarties nr. S-LIP-19-17).  2022-2024 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendinant Lituanistikos 2016-2024 m. programos sklaidos projektą (projekto sutarties nr. S-LIP-22-29).