Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Athena: filosofijos studijos / Antikinio mąstymo aktualumas šiuolaikinei filosofijai / nr. 18, 2023

REDAKCINĖ KOLEGIJA IR TURINYS

PDF

ANTIKINIO MĄSTYMO AKTUALUMAS ŠIUOLAIKINEI FILOSOFIJAI

Naglis Kardelis
Pratarmė
Atsisiuntimai: 71. Dalintis:
PDF

I. MĄSTANT KARTU SU GRAIKAIS: ANTIKINIŲ TEORIJŲ REFLEKSIJA ŠIUOLAIKINĖJE FILOSOFIJOJE

Naglis Kardelis
Graikiškosios filosofijos sampratos aktualumas: ko galėtume pasimokyti iš senovės graikų
Atsisiuntimai: 81. Dalintis:
PDF
Gaetano Chiurazzi
Idealism as an Asymmetrical Relationship: A Reconsideration of Plato’s Doctrine of Ideas
Atsisiuntimai: 72. Dalintis:
PDF
Douglas R. Campbell
What Timaeus Can Teach Us: The Importance of Plato’s Timaeus in the 21st Century
Atsisiuntimai: 66. Dalintis:
PDF
Giacomo Pezzano
Thinking Through Digital Technologies. Plato as a Media Philosopher
Atsisiuntimai: 68. Dalintis:
PDF

II. ITAKĖS NOSTALGIJA: SUGRĮŽIMO PRIE GRAIKIŠKŲJŲ IŠTAKŲ TRAJEKTORIJOS

Tatjana Aleknienė
Platono Teaiteto digresija šiandien, arba Sokrato laiškas nūdienos filosofams
Atsisiuntimai: 89. Dalintis:
PDF
Linas Jokubaitis
Leo Strausso sugrįžimas prie užmiršto rašymo meno
Atsisiuntimai: 81. Dalintis:
PDF
Kristina Mitalaitė
Iliados komentaras kaip priešprieša karui. Simone Weil ir graikai
Atsisiuntimai: 140. Dalintis:
PDF

III. VERTIMAS

Platonas
Poįstatymis
Atsisiuntimai: 110. Dalintis:
PDF

IV. APŽVALGOS

Aistis Žekevičius
Tarp individualaus katastrofizmo ir solidaraus bendrabūvio
Atsisiuntimai: 71. Dalintis:
PDF
Danutė Bacevičiūtė
Levinas šiandien
Atsisiuntimai: 65. Dalintis:
PDF

APIE AUTORIUS

PDF

NURODYMAI AUTORIAMS

PDF