Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Kvietimai

"Athena: filosofijos studijos" nr. 19, 2024 (sudarytoja Danutė Bacevičiūtė)

Teminis numeris "Atsakomybės sampratos šiuolaikiniame diskurse: etika, teisė, politika"

Dabarties pasaulio iššūkiai, kurių neišvengė ir Lietuva, - COVID-19, migrantų krizė, ekologinės problemos - atskleidė būtinybę sugrįžti prie atsakomybės problemos. Šis sugrįžimas reikalauja atsižvelgti ne tik į atsakomybės sąvokos genezę Vakarų filosofinėje tradicijoje (plg. P. Ricoeur "Le concept de responsibilite. Essai d'analyse semantique", 1994; F. Raffoul Origins of Responsibility, 2010), bet ir į naujas metodologines prieigas. Tradicinę atsakomybės sampratą, besiremiančią autonomišku asmeniu, atsakingu už savo veiklos pasekmes, keičia socialinių, technologinių ir ekologinių saitų įsisąmoninimas, vedantis į kolektyvinį veikimą, žalos atlyginimą ir pagalbą kenčiančiam. Šis kolektyvinis veikimas suponuoja ne tik dabar gyvenančių žmonių atsakomybę, bet ir tarpgeneracinę atsakomybę - santykį su praeities ir ateities kartomis (plg. H. Jonas, T. Andina). Tačiau išsiplėtęs atsakomybės laukas nebūtinai reiškia atsakomybės ir kaltės prisiėmimą, mat asmens konkretaus sprendimo ir pasirinkimo ryšys su šiuo globaliai išsiplėtusiu lauku tampa neaiškus ir sunkiai apčiuopiamas (T. Clark, J. Derrida). Be to, daugelyje visuomenės gyvenimo sričių formuojasi draudiminė atsakomybė (įvairių mokesčių pavidalu siekiant užtikrinti žalos atlyginimą), potencialiai galinti tapti prielaida solidariems veiksmams, tačiau pats šios atsakomybės turinys lieka miglotas, nes atsakingo subjekto vietą užima sistemos įpareigotų dalyvių tinklas. "Athena: filosofijos studijos" nr. 19 kaip tik ir bus skirtas apibendrinti atsakomybės problematiką etikos, teisės ir politikos sričių sankirtoje.

Santraukų (iki 300 žodžių) laukiama iki 2024 m. liepos 1 d.

Straipsnių laukiama iki 2024 m. rugsėjo 15 d.

El. paštas: baceviciute@gmail.com