Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Kvietimai

"Athena: filosofijos studijos" nr. 18, 2023 (sudarytojas Naglis Kardelis)

Teminis numeris "Antikinio mąstymo aktualumas šiuolaikinei filosofijai"

Sudarant numerį į antikinę filosofiją bus žvelgiama kaip į intelektinės Vakarų kultūros ir pačios filosofijos, kaip savito Vakarų kultūros fenomeno, ištakas, paliudijančias Vakarų moralinio ir kultūrinio sąmonėjimo pradžią, kurios nevalia pamesti iš akių apmąstant šiuolaikinės Vakarų filosofijos tendencijas. Į antikinę filosofiją bus siekiama pažvelgti pro šiuolaikinės filosofijos prizmę, o į šiuolaikinę filosofiją - pro antikinės filosofijos prizmę, kad pats optinis kontrastas leistų atpažinti tai, ko nepamatome vadovaudamiesi kuria nors monolitine mąstymo perspektyva ar prieiga - arba tiesiog susitapatindami su kuriuo nors konkrečiu filosofinio mąstymo režimu. Sudaromo numerio aktualumą lems siekis įveikti filosofijos istorijos ir originaliai kuriamos šiuolaikinės filosofijos dichotomiją. Bus ne tik atsižvelgta į antikinės filosofijos istorijos tyrėjų (W. D. Rosso, W. Jaegerio, H. F. Chernisso, Ch. H. Kahno, M. F. Burnyeat, T. H. Irwino, M. C. Nussbaum, D. N. Sedley, M. Schofieldo ir kt.) atliktų tyrimų rezultatus ir antikinės minties elementus į savo mąstymą įtraukusių šiuolaikinių filosofų (M. Heideggerio, H.-G. Gadamerio, P. Ricoeuro, J. Derrida, M. Foucault, G. Deleuze'o, J. Baudrillard'o, J. Kristeva'os, G. Agambeno ir kt.) originalaus autorinio filosofavimo rezultatus, bet ir siekiama pateikti šiuolaikinei filosofijai ir visai šiuolaikinei Vakarų kultūrai aktualią mokslinio tyrimo ir autorinio filosofinio mąstymo pasiekimų sintezę.

Straipsnių laukiama iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

El. paštas: baceviciute@gmail.com

 

"Athena: filosofijos studijos" nr. 19, 2024 (sudarytoja Danutė Bacevičiūtė)

Teminis numeris "Atsakomybės sampratos šiuolaikiniame diskurse: etika, teisė, politika"

Dabarties pasaulio iššūkiai, kurių neišvengė ir Lietuva, - COVID-19, migrantų krizė, ekologinės problemos - atskleidė būtinybę sugrįžti prie atsakomybės problemos. Šis sugrįžimas reikalauja atsižvelgti ne tik į atsakomybės sąvokos genezę Vakarų filosofinėje tradicijoje (plg. P. Ricoeur "Le concept de responsibilite. Essai d'analyse semantique", 1994; F. Raffoul Origins of Responsibility, 2010), bet ir į naujas metodologines prieigas. Tradicinę atsakomybės sampratą, besiremiančią autonomišku asmeniu, atsakingu už savo veiklos pasekmes, keičia socialinių, technologinių ir ekologinių saitų įsisąmoninimas, vedantis į kolektyvinį veikimą, žalos atlyginimą ir pagalbą kenčiančiam. Šis kolektyvinis veikimas suponuoja ne tik dabar gyvenančių žmonių atsakomybę, bet ir tarpgeneracinę atsakomybę - santykį su praeities ir ateities kartomis (plg. H. Jonas, T. Andina). Tačiau išsiplėtęs atsakomybės laukas nebūtinai reiškia atsakomybės ir kaltės prisiėmimą, mat asmens konkretaus sprendimo ir pasirinkimo ryšys su šiuo globaliai išsiplėtusiu lauku tampa neaiškus ir sunkiai apčiuopiamas (T. Clark, J. Derrida). Be to, daugelyje visuomenės gyvenimo sričių formuojasi draudiminė atsakomybė (įvairių mokesčių pavidalu siekiant užtikrinti žalos atlyginimą), potencialiai galinti tapti prielaida solidariems veiksmams, tačiau pats šios atsakomybės turinys lieka miglotas, nes atsakingo subjekto vietą užima sistemos įpareigotų dalyvių tinklas. "Athena: filosofijos studijos" nr. 19 kaip tik ir bus skirtas apibendrinti atsakomybės problematiką etikos, teisės ir politikos sričių sankirtoje.

Straipsnių laukiama iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

El. paštas: baceviciute@gmail.com