Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Pradžia

Žurnalo tematika. „Athena: filosofijos studijos“ yra tarptautinis atviros prieigos akademinis žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslininkai. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, siekia pristatyti naujas filosofines idėjas, problemas ir metodologijas, pasirodančias šiuolaikinės filosofijos kontekste. Kiekvienas žurnalo numeris skiriamas vis kitai filosofinei temai, kuri potencialiems autoriams paskelbiama iš anksto. Žurnalas „Athena: filosofijos studijos“ jau išleido numerius, analizuojančius tokius reiškinius kaip naujasis materializmas, gyvūno klausimas filosofijoje, antropocenas, technologijų filosofija, biopolitika ir kt., bei pristatė tokias svarbias figūras kaip Emmanuelis Levinas, Michelis Foucault ir Jacques’as Derrida. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga. Kiekvieną straipsnį vertina du anoniminiai recenzentai, o jei jų nuomonės dėl straipsnio nesutampa, sprendimą priima redkolegija. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

Kalbos. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

Recenzavimas. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų. 

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL (Central and Eastern European Online Library) (2006), EBSCO Publishing, Humanities International Index (2006), The Philosopher’s Index (2006), Scopus (2023).

Atviroji prieiga. "Athena: Filosofijos studijos" yra atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija  (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Rėmėjai. 2019–2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendinant Lituanistikos 2016–2024 m. programos sklaidos projektą (projekto sutarties nr. S-LIP-19-17).  2022-2024 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos lėšomis įgyvendinant Lituanistikos 2016-2024 m. programos sklaidos projektą (projekto sutarties nr. S-LIP-22-29).